Azptapac
Image default
Offers

Zorgverzekering voor internationale werknemers

Gaat u binnenkort werken in Nederland als buitenlander? U wilt dan vast meer weten over de zorgverzekering voor immigranten. En daarvoor bent u op het juiste adres bij HollandZorg. De volgende algemene informatie zal vast welkom zijn. Het is voor alle buitenlanders die naar Nederland komen om te werken verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Tegelijkertijd dient u te beschikken over een verblijfsvergunning.

Voor inwoners van landen binnen de Europese Unie en voor mensen afkomstig uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland geldt de eis van een verblijfsvergunning niet. Komt uw partner uit een van de hiervoor genoemde landen en uzelf niet? U dient dan toch voor uzelf die verblijfsvergunning aan te vragen. Daarvoor kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze dienst is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De belangrijkste taak van de IND is de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Het is de IND die gemachtigd is om alle aanvragen van ‘vreemdelingen’ te honoreren of te weigeren.

Basisverzekering verplicht

In Nederland is het afsluiten van een basisverzekering verplicht. De basisverzekering dekt de meest noodzakelijke hulp. U kunt er ook voor kiezen de basisverzekering uit te breiden met een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering ligt altijd bij uzelf. In sommige gevallen kunt u via uw werkgever een HollandZorg zorgverzekering afsluiten.

Europese zorgpas

De EHIC pas (European Health Insurance Card) is persoonsgebonden en staat dus op uw eigen naam. Voor ieder gezinslid dient u dan een aparte Europese zorgpas aan te vragen. Wel zo handig; de kaart dient er immers voor om EU-ingezetenen te verzekeren van noodzakelijke medische hulp in een andere lidstaat dan waar u oorspronkelijk vandaan komt. Mocht u, of een gezinslid, noodzakelijke medische hulp nodig hebben, dan biedt de EHIC kaart groot gemak. De hulpverleners in het buitenland sturen de factuur veelal direct door naar HollandZorg; u hoeft deze meestal niet voor te schieten.

https://www.hollandzorg.com/nl

Related Posts

Goed beoordeelde zorgverzekeraars in 2019